رفتن به نوشته‌ها

سرای گرافیک | ابزار گرافیک مطالب

روزنامه های چاپ شده با چه نرم افزار طراحی می شود ؟

روزنامه های چاپ شده با چه نرم افزار طراحی می شود ؟

دقت کردید وقتی به دکه های روزنامه فروشی می رویم با روزنامه های مختلف ورزشی ، اقتصادی و .. مواجه می شویم .

تا چه حدی باید از ابزارهای گرافیکی استفاده کنیم؟

تا چه حدی باید از ابزارهای گرافیکی استفاده کنیم؟ طراهان ما شکل های مختلف از ابزارهای گرافیکی استفاده میکنند . اما برخی ها در این…

آیا ابزار های آماده موشن گرافیک می تونه کمک کننده باشه ؟

آیا ابزار های آماده موشن گرافیک می تونه کمک کننده باشه ؟ خوب استفاده از ابزار های آماده در ساخت موشن گرافیک ها ، یک…