راهی که حافظ برای طریقه‌ رندی‌ پیش گرفت

شیراز- هوشیاری‌ اجتماعی‌ حافظ باعث شده که او هرگز از رخدادهای رنگارنگ زمان خود غافل نشود و آنها را به شیوه های مختلف در سروده هایش بازتابانده است. خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: ۲۰...